Bạn có thể đăng ký với đại lý Hyundai Bình Thuận qua số Hotline: 0582079237 hoặc điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn. Xin cảm ơn!