Hyundai-I10-Hatback-Đỏ (8)

Xe vẫn sử dụng đèn halogen nhưng mở rộng về phía sau, cho cái nhìn sắc sảo hơn

Xe vẫn sử dụng đèn halogen nhưng mở rộng về phía sau, cho cái nhìn sắc sảo hơn

Xe vẫn sử dụng đèn halogen nhưng mở rộng về phía sau, cho cái nhìn sắc sảo hơn

Trần Minh Hùng